Trimmers med magnetmotor kan smälla till lite när den startar, det är helt normalt.