Om någon del på din trimmers skär gått sönder behöver du tyvärr byta ut hela skäret då det inte finns några reservdelar till just skären.