Vi inte har någon bytesrätt på batterier då vi inte kan säkerställa att det till exempel inte har kortslutits på grund av felaktigt handhavande.


Vill ni ha hjälp med att byta batteri kontakta oss för att använda vårt serviceavtal. Se mer under https://www.kutts.se/info/service-och-reparationer/