Innan en trimmer lämnar fabriken testas maskinen på en matta av syntethår för att säkerställa att funktionen av skär och motor är optimal.

När maskinen därefter rengörs med tryckluft kan det ibland vara så att några strån av syntetmattan sitter kvar.