Minneseffekt innebär, enkelt uttryckt, att batteriet kommer ihåg effektbehovet från förra laddningen.
Detta innebär att batterier med minneseffekt måste vara helt tomma innan laddning. Annars försämras kapaciteten snabbare en normalt.