Vi använder DHL, Schenker och PostNord för att leverera beställningar.


När din beställning finns att hämtas kommer du få en notifiering från transportören via SMS eller brev.