Vi återbetalar hela varans värde så länge den eller förpackningen inte är skadad dock återbetalar inte några fraktkostnader.


Efter vi mottagit returvaran återbetalar vi köpet till det konto som användes vid betalning inom max 10 dagar. När en retur från order med ett orderbelopp över gränsen för fraktfritt resulterar i ett nytt totalt orderbelopp under gränsen för fraktfritt tillkommer frakt, detta gäller även om en hel order med ett totalbelopp över gränsen för fraktfritt returneras.